Zuckmann Villa

Winterova 56
921 01 Piešťany
+421 918 539 297
info@zuckmann.sk

Nájdi trasu

Kontakt

Zuckmann Villa
Winterova 56
921 01 Piešťany

Reštaurácia

+421 918 697 685

Ubytovanie

+421 918 539 297
info@zuckmann.sk